woensdag 29 februari 2012

Namens het bestuur:

En weer zijn er afgelopen zaterdag na afloop van de wedstrijd van het 1e elftal drugs gebruikt op Sportpark het Noorden. Daadkrachtig en unaniem neemt het bestuur afstand van dit gedrag. Na beraadslaging op de ALV in november 2011 en in individuele gesprekken met betrokkenen leek het probleem uit de wereld. Helaas blijkt dit niet waar.
Het bestuur werkt met velen aan een levensvatbare en gezonde vereniging. Daarvoor is de afgelopen maanden heel veel werk verzet en worden de resultaten zichtbaar. Het bestuur stelt de club boven het individuele belang. Het bestuur tolereert onder geen beding dat het voortbestaan van de vvPOTETOS in gevaar wordt gebracht door het gedrag van enkelen. Drugsgebruik is op sportpark verboden ten gevolge van onze eigen gedragsregels én van gemeentelijke regels.
Bij een volgende constatering van overtreding van de gedragsregels volgt schorsing van 2 wedstrijden en schorsing van het volgen van trainingen gedurende die periode. Bij herhaling van deze overtreding start het bestuur de royementsprocedure op.

Het bestuur, 28 februari 2012

Geen opmerkingen:

Een reactie posten